Welke aannemers of timmerfabrieken zijn de beste voor het onderhoud, de renovatie of de restauratie van monumenten? Als eigenaar van een monument of opdrachtgever van een restauratie wilt u dat het bedrijf, dat u inschakelt voor restauratietimmerwerk, beschikt over vakmanschap, gebruik maakt van de juiste materialen, kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en voldoet aan de strengste eisen voor duurzaamheid.

De keuze valt dan al snel op één van de leden van de VTR. De aangesloten bedrijven werken volgens de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) én de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen – URL 4001). Het werk dat onze leden afleveren, voldoet aan de hoogste eisen.

EBN Certification en de Stichting Keuringsbureau Hout zien er, als onafhankelijke certificerende instellingen, op toe dat de bedrijven die voorbeschreven certificaten voeren, voldoen aan de eisen. Na het behalen van het certificaat worden bedrijven jaarlijks getoetst om het certificaat te kunnen behouden.

Mochten er desondanks toch klachten zijn over het uitgevoerde werk, dan kunt u een beroep doen op de VTR-klachtenregeling.

Projecten van VTR-leden