Certificering maakt kwaliteit herkenbaar, toetsbaar en beheersbaar, ook bij het restaureren van gebouwd erfgoed. De certificeringsregeling van de VTR vormt voor monumenteneigenaren een goede reden om voor een VTR-bedrijf te kiezen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Voor VTR-leden zelf is het voldoen aan de strenge eisen een voortdurende stimulans om naar verbetering van kwaliteit van werk te streven.

BRL-ERM 4000 + URL 4001

De leden van de VTR werken onder de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) én de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen – URL 4001).

De VTR biedt ondersteuning aan haar leden in het certificeringproces door technische informatie beschikbaar te stellen. Deze informatie wordt door de VTR ontwikkeld voor aspirantleden en leden, en is te vinden op de ledenpagina.

VTR-leden kunnen eveneens gebruik maken van de kennis en ervaring van Bernard Rodenburg van Rodenburg & Van der Hoeven. Bernard is bereikbaar via bernard@rvdh.nl of 06-21225299.

EBN, SKH en SHR

EBN Certification (EBN), de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) en de Stichting Hout Research (SHR) zijn nauw verbonden aan de VTR.

Zowel EBN als SKH zijn onafhankelijke certificerende instellingen, die aspirant VTR-leden kunnen certificeren op basis van het certificaat BRL – ERM 4000 / URL 4001 (Historisch timmerwerk).

De SHR voert voor aspirant VTR-leden de lijmtest uit m.b.t. gelamineerd hout, een belangrijk onderdeel van de certificering.