Uitgangspunt bij restauratie is dat de oorspronkelijkheid van een monument gehandhaafd blijft. De gecertificeerde bedrijven, die zijn aangesloten bij de VTR, dragen bij aan een verantwoorde restauratie van een monument.

Marktpartijen, ERM en Ketenstandaard/STABU hebben samen een restauratiebestek ontwikkeld, passend in de STABU-systematiek. Hiermee zijn er voor restauratie-, renovatie-, onderhouds-, en verduurzamingswerkzaamheden specifieke bestekomschrijvingen beschikbaar. Het restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU 2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. Zie de website restauratiebestek. De site bevat voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder in diverse situaties, zoals historisch timmerwerk (URL 4001). Bij de voorbeelden zijn ook de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen en bestekposten vermeld.

Projecten van VTR-leden