Lid worden van de VTR?

De VTR is opgericht op 15 oktober 2003 door twee restauratiebouwbedrijven en twee timmerfabrieken voor restauratietimmerwerk. 

Bedrijven, die voldoen aan de eisen als gesteld in beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) én de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen – URL 4001), kunnen lid worden van de VTR.

Voor bedrijven die bezig zijn met het behalen van deze certificaten, is een aspirant-lidmaatschap gedurende 2 jaar mogelijk. Binnen de vereniging wordt begeleiding geboden aan bedrijven die toetreden en de certificaten gaan behalen.

De vereniging telt zeven leden die verspreid over Nederland zijn gevestigd. De vereniging stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven en timmerfabrieken voor restauratietimmerwerk, en alles wat daarmee verband houdt.

De VTR organiseert één keer per jaar een ledenvergadering. Deze vindt plaats in het najaar en wordt gehouden op een bijzondere locatie. In deze vergadering worden geregeld sprekers uitgenodigd, die interessante lezingen op het specifieke vakgebied van de VTR kunnen geven.

Projecten van VTR-leden