Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

Bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) zijn ruim 200 kleine, middelgrote en grote timmerfabrieken in Nederland aangesloten. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers in de timmerindustrie op sociaal-juridisch, economisch en product-technisch gebied. Meerdere VTR-leden zijn ook aangesloten bij de NBvT. De VTR legt zich echter in haar belangenbehartiging vooral toe op belangenbehartiging en kwaliteitszorg in de restauratie- en monumentenbranche.

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van restauratiebouwbedrijven. Bij deze branchevereniging zijn ca. 49 bouwbedrijven aangesloten, die allen beschikken over de certificaten behorend bij de beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) en de uitvoeringsrichtlijnen: Historische houtconstructies (URL 3001) en Historisch metselwerk (URL 4003). Meerdere VTR-leden zijn tevens aangesloten bij de Vakgroep Restauratie.

Partners in het veld

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg beheert diverse kwaliteitsnormeringen in de restauratie- en monumentenbranche.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn respectievelijk de beleidsmakers en uitvoerders binnen de monumentenzorg.

Het GA-Platform Restauratie zet zich in voor de belangen van de gespecialiseerde aannemers, waaronder de restauratietimmerbedrijven. De VTR is lid van dit platform.