Gepubliceerd op: 5 juni 2023

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Deel dit bericht

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters heeft VTR-lid Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de consistorie van de Lutherse kerk in Utrecht. Door de jaren heen is de consistorie vanwege funderingsproblemen verzakt. Deze verzakking heeft zowel constructief als cosmetisch veel schade aangericht aan de consistorie. Zo is er in het interieur schade ontstaan aan de lambriseringen met geïntegreerde kasten en het gewelfde stucplafond. De timmerlieden van Van de Burgt & Strooij hebben zowel op locatie als in de machinale timmerwerkplaats van Van de Burgt & Strooij herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

De kerk is een rijksmonument en is gelegen op de locatie van het Ursulaklooster uit 1412. Het oudste deel van de kerk (de voormalige kloosterkapel) stamt uit dezelfde tijd als het klooster. Sinds 1743 is de kerk eigendom van de Lutherse gemeente. De Lutherse gemeente heeft in de Hamburgerstraat een nieuwe vleugel gebouwd in Lodewijk XIV-stijl naar het ontwerp van Jan Cloppenburg. In 1826 is het interieur grondig aangepakt. Vermoedelijk stamt de aanbouw van de consistoriekamer en zijn interieur ook uit deze tijd.

De aanbouw van de consistoriekamer is ondiep gefundeerd en is daardoor gaan verzakken. Voordat Van de Burgt & Strooij werkzaamheden aan het interieur kon uitvoeren, is eerst de fundering gestabiliseerd d.m.v. een nieuwe vloerconstructie met inkassingen in de gevels om verdere verzakking in de toekomst te voorkomen. Het stucwerk van het gewelf met kroonlijst is gefixeerd en hersteld.

Op de lambrisering en kasten is historisch kleuronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn diverse houtimitaties, plamuurlagen en kleuren aangetroffen. Na de demontage van de lambrisering en wandbekleding zijn er naast de gevelvensters raamluiken aangetroffen in historische kleurstelling. Er is door de bouwdirectie gekozen om deze luiken niet te restaureren en functioneel te maken, maar ze achter de wandbekleding te handhaven.

Doordat de kasten volledig geïntegreerd zijn in de wanden waren deze door de verzakking ook uit hun verband getrokken. Hierdoor zijn verbindingen losgeraakt, sloten deuren niet meer, zijn panelen los gekomen en zijn kastinrichtingen ontzet. In het verleden zijn er “lapmiddelen” ingezet om deze gebreken te herstellen en te maskeren. Zo waren er in openstaande verbindingen latten gelijmd en op de deuren spiestukken gezet om ze te doen sluiten. De kasten zijn door Van de Burgt & Strooij dan ook gefaseerd gedemonteerd en opnieuw gericht en gesteld. Er is hier gezocht naar een passende lijn tussen de vloer en de kroonlijst van het gewelf. Na de montage en het stellen van de oude kasten is er door restauratieschilder De Jongh uit Waardenburg, naar voorbeeld van de oude houtimitatie, nieuwe houtimitatie aangebracht.

Na herstelwerkzaamheden aan de blinde kast tegenover de haardpartij is de kast voorzien van nieuwe wandbespanning.

Restauratieschilder De Jongh uit Waardenburg heeft naast het schilderwerk en de houtimitaties ook het predikantenbord gerestaureerd. Het bord is aangevuld met het huidige kerkbestuur.

Een prachtig stuk ambachtelijk vakmanschap door de timmerlieden van VTR-lid Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij uit Amersfoort.