Gepubliceerd op: 12 november 2023

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Deel dit bericht

In opdracht van de gemeente Utrecht restaureert VTR-lid Burgy Bouwbedrijf uit Leiden de directievilla (1908) van de voormalige SOL/Cereolfabriek. Het gehele complex kreeg in 2001 de status van rijksmonument. Na een periode van leegstand en verval krijgt de directievilla, ontworpen in chaletstijl door architect G. Ebbers, nu een nieuwe functie als wijkbureau. Een mooie herbestemming met een hoog duurzaamheidsniveau.

Foto Arjen Veldt

Vocht is de grootste vijand

Bij de restauratie en herbestemming van de directievilla komen de vaklieden van Burgy Bouwbedrijf veel onverwachte zaken tegen. Er is veel schade door constructieve fouten van eerdere verbouwingen en als gevolg daarvan lekkages en houtrot. De vaklieden van Burgy hebben te maken met veel verschillende aspecten van historisch timmerwerk.

Foto Arjen Veldt

Versterken constructie

Omdat de gebruiksfunctie van de directievilla bij de Cereolfabriek in Utrecht gewijzigd is van wonen naar kantoor zijn op de verdieping de bestaande grenen vloerbalken versterkt door deze op te klampen met vuren houten balken.

Foto Arjen Veldt

Constructief herstel kap

Op de eerste verdieping is bij een eerdere verbouwing ten behoeve van een dakkapel een spant weggezaagd. Deze dakkapel is nu verwijderd en het spant is gereconstrueerd naar voorbeeld van het spant dat aan de andere kant van de kap tevoorschijn is gekomen na het weghalen van een muur. Dit historische spant had herstelwerk nodig, omdat onderdelen door houtrot waren aangetast.

Foto Arjen Veldt

Zowel het oude als het nieuw spant zijn versterkt, omdat de gebruiksfunctie is gewijzigd en om de windbelasting, veroorzaakt door de omliggende, hogere nieuwbouw, aan te kunnen. In plaats van balken op de zijkanten van de spanten te plaatsen, zijn de versterkende balken subtiel op de spanten aangebracht. Zo valt de versterking nauwelijks op.

Foto Arjen Veldt

Herstel dakkapel

De dakkapel boven de entree had veel houtrot. Alle aangetaste onderdelen zijn verwijderd en aangeheeld met balken, die naar origineel zijn gekopieerd met mooie constructieve verbindingen.

Foto Arjen Veldt

Houten geveldelen en gevelbetimmering

De directievilla is gebouwd in chaletstijl met kenmerkende houten gevelafwerkingen. Bij het verwijderen van de dakpannen bleek op een aantal plekken het dakbeschot vanaf de bovenkant dusdanig te zijn aangetast door houtrot, dat een deel van de ondergelegen balken en de kenmerkende houten delen tegen de gevel vervangen moeten worden. In de timmerfabriek zijn alle benodigde onderdelen naar bestaand vervaardigd.

Foto Arjen Veldt

Hergebruik materialen

Bij deze restauratie wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Van alle vloerdelen, die zijn uitgenomen op de begane grond en op de verdieping, wordt beoordeeld of ze nog bruikbaar zijn. Vervolgens worden ze ontdaan van spijkers en toegepast als dakbeschot. Soms moet de dikte van de delen worden aangepast. Het vloerbeschot is 28 mm dik, terwijl het dakbeschot 25 mm dik is. Bij het plaatsen van een nieuwe gording wordt de maat van de gording meteen aangepast aan de dikte van de te hergebruiken vloerdelen.

Over de restauratie is nog veel meer te vertellen. Lees verder op de Burgy website Directievilla vm. SOL/Cereol Complex