Project Centrum voor RestauratieTechniek

Werken aan een duurzame toekomst voor restauratieonderwijs

Goede erfgoedzorg kan niet zonder goed opgeleide restauratie-timmermannen. De restauratie-opleidingen dreigden echter verloren te gaan door de kleine leerlingenaantallen en de versnippering over tientallen scholen. Ook de kwaliteit van de opleidingen stond onder druk. Reden genoeg voor de Vereniging Timmerwerk Restauratie om actief deel te nemen aan het project Centrum voor RestauratieTechniek.


Het project Centrum voor RestauratieTechniek is opgestart door het Platform Erfgoed Opleidingen, waarin de restauratiebranche de krachten heeft gebundeld om het restauratieonderwijs te moderniseren en daarmee een duurzame toekomst te geven.

Het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij het aanpassen van de lesstof voor de restauratie-opleidingen. Wensen vanuit de praktijk worden meegenomen in het vaststellen van de opleidingseisen voor de nieuwe MBO niveau 4 opleiding Specialist Restauratie.

Omdat de restauratiebranche te maken heeft met een lage instroom van leerlingen worden voor de algemene bouwopleidingen op niveau 2 en niveau 3 drie keuzedelen over restauratie ontwikkeld. De ervaring leert dat kennismaking met ons mooie vak jongeren stimuleert te kiezen voor een restauratie-opleiding.

Ook wordt goed gekeken naar doorlopende leerlijnen van MBO naar HBO en WO en worden wensen van leerlingen vertaald in een nieuw te behalen diploma, de Associate Degree. Deze opleidingsgraad vormt een trede tussen het MBO 4+ niveau en het HBO Bachelors niveau.

Het project Centrum voor RestauratieTechniek is gestart in 2014 en zal doorlopen tot en met 2018.

Voor meer informatie: www.platformerfgoedopleidingen.nl

Foto: Arjen Veldt