Contact

Vereniging Timmerwerk Restauratie
Postadres:
Postbus 2079
3800 CB  Amersfoort

Tel: 033-465 9 445
Mobiel: 06-5573 1243
info@timmerwerkrestauratie.nl

Kantooradres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
Amersfoort

Voorzitter: Dhr. G. Pronk
Ambtelijk secretaris: Mevr. mr A. van Alphen