BRL-ERM 4000 + URL 4001

De leden van de VTR werken onder de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) én de uitvoeringsrichtlijn Restauratietimmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen - URL 4001).

De volledige teksten kunt u downloaden via de website van de stichting ERM:

www.stichtingerm.nl/richtlijnen/regeling_timmerbedrijven

De VTR biedt ondersteuning aan haar leden in het certificeringproces door technische informatie beschikbaar te stellen. Deze informatie wordt door de VTR ontwikkeld voor aspirant-leden en leden, en is te vinden op de ledenpagina.

VTR-leden kunnen eveneens gebruik maken van de kennis en ervaring van Abele Reitsma van Bureau Archiq (06-53299539) en van Annemieke Post en Rianne Doeschot van Mentality@work (06-525 833 53) Deze bureaus zijn gespecialiseerd in de BRL 5020.