Over de VTR

De VTR is de branchevereniging van timmerfabrieken en bouwbedrijven die zich toeleggen op restauratietimmerwerk voor monumenten.

Bij de VTR zijn 11 bedrijven aangesloten, verspreid over het gehele land. U treft de bedrijven overzichtelijk aan onder "ledenlijst".

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit vijf personen:

  • Harry Klunder (voorzitter)
  • Glenn Pronk (penningmeester / secretaris)
  • Kasper Burgy (technische zaken)
  • Claudio Cuppens (algemeen bestuurslid)

Het secretariaat is gevestigd te Amersfoort. Zie onder "contact".

Ambtelijk secretaris van het bestuur is Agnes van Alphen.

In het verkorte jaarverslag van de activiteiten kunt u zien wat de VTR het afgelopen jaar heeft gedaan. Zie onder:

2016 - 014 Jaarverslag activititeiten VTR 2015.pdf